การทำงานข้ามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนดเงื่อนไขที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำพลังงานสูงสุดที่อยู่ภายในตัวเองออกมาทำงาน ตลอดจนเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนดเงื่อนไขที่องค์กรสามารถนำพลังงานนั้นไปใช้ให้บรรลุผลลัพธ์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้านที่เกี่ยวข้องกับ ‘บุคลากร’ ของธุรกิจนี้มักจะใช้อธิบายได้ถึงปัจจัยซึ่งจำแนกบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมออกจากบริษัทที่ยังมีผลงานไม่เป็นที่่น่าพอใจ บริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจ องค์กร กลยุทธ์ บุคลากร และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและประสานสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในระดับสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การจัดการกับความแตกต่าง

ธรรมเนียมจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเนียมซึ่งดูแปลกและไม่เป็นที่รู้จักของผู้เฝ้าสังเกต มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ “”ไม่ปกติ”” ซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่อย่างใดที่จะเกิดทัศนะเช่นนี้ขึ้น คนส่วนใหญ่มักจะจัดให้บางสิ่งที่ตนเองรู้สึกไม่คุ้นเคยอยู่ในจำพวกพฤติกรรมที่แปลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใต้สำนึก ทุกคนมีแนวโน้มเช่นนี้ไม่มากก็น้อย และเป็นปฏิกิริยาที่ปกติธรรมดาที่สุดเมื่อได้เห็นสิ่งที่ผิดปกติไปจากทัศนะและความเชื่อของตนเอง อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือการกำหนดคุณค่าของแง่มุมในเชิงวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนต่างออกไป ไม่มีวัฒนธรรมใดดีกว่าหรือแย่กว่าวัฒนธรรมใด แต่เป็นเพียงแค่การกำหนดลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งมีความเหมาะเจาะกับชื่อหนึ่งเท่านั้น กุญแจสำคัญในการจัดการกับความแตกต่างและการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันคือความเขัาใจและการรับรู้ว่า แม้บางวัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันมากแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร

เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น

ตัวอย่างง่ายๆ และอาจเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างซ้ำเดิมคือเมื่อคุณร่วมประชุมกับลูกค้าต่างชาติ ในแง่ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเริ่มต้นประชุมสามารถเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ลองคิดถึงการประชุมกับชาวดัตช์ขนานแท้ เขาอาจเริ่มต้นด้วยการบ่นเกี่ยวกับเรื่องภายนอก เช่น สภาพอากาศหรือการคมนาคมสัญจร แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันที่เขาจะพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพหรือคุณอาจรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามอยู่ แต่เขาก็มีความคาดหวังว่าคุณจะพูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกัน

ในทางตรงกันข้าม ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมที่จะพูดคุยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาน้อยที่สุด เมื่อคุณตั้งคำถามปลายปิดกับชาวญี่ปุ่น เขามักจะตอบเพียงแค่ว่า ‘ใช่’ แม้แต่เวลาที่เขาต้องการพูดว่า ‘ไม่ใช่’ หรือเมื่อเขาต้องการบอกว่า ‘อาจจะเป็นเช่นนั้น’ ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น คนส่วนมากสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างคำตอบเหล่านี้ (โปรดอย่าถามว่าทำได้อย่างไร) อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดการสื่อสารผิดพลาดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรม

แชร์บทความนี้
สัมผัสทางกลิ่นช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานและความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไร อ่านเดี๋ยวนี้ สัมผัสทางกลิ่นช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานและความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไร การขจัดสิ่งที่รบกวนสมาธิ อ่านเดี๋ยวนี้ การขจัดสิ่งที่รบกวนสมาธิ