หากต้องการขยายเครือข่ายของคุณ เพียงแค่หันไปกล่าวคำว่า "สวัสดี"