เชื่อมต่อกับพลังของเราแล้วดูโลกของคุณหมุนเร็วขึ้น

เราคือใคร

เราเชื่อว่างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและแนวคิด Spaces ของเราจึงเต็มไปด้วยนักคิด นักนวัตกรรม และผู้พลิกสถานการณ์ที่มุ่งไปข้างหน้า ซึ่งมีความมั่นใจถึงความสำเร็จที่ตนเองจะได้รับ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการภายในบริษัท ที่ Spaces เราจะช่วยชุมชนของเราในการขยายประสบการณ์ของตนเอง

ลักษณะของความมีอิสระทางความคิดดึงดูดชุมชนที่มีความกระตือรือร้นของนักคิดในแวดวงธุรกิจที่มองโลกในแง่ดีและมีจิตใจเปิดกว้างซึ่งชื่นชอบการพบปะผู้คนใหม่ๆ กิจกรรมและบริการต้อนรับระดับมืออาชีพทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบคลับธุรกิจของเราในแบบยุโรปซึ่งมีระดับและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจทำให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับ Spaces ซึ่งมีความคึกคักและเปี่ยมไปด้วยพลัง ทำให้พวกเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นเสมือนบ้านของตนเอง

เราสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความคล่องตัวและมีสปิริตของผู้ประกอบการอันมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งช่วยคุณในการคิด สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกัน ในขณะที่ทีมของเราก็จะสนับสนุนดูแลงานด้านโลจิสติกส์และบริการต่างๆ ให้คุณทั้งหมด ที่ Spaces เราให้ความมั่นใจได้ว่าชุมชนของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนธุรกิจของสมาชิกทุกคนให้มุ่งไปข้างหน้าได้