เชื่อมต่อกับพลังของเราแล้วดูโลกของคุณหมุนเร็วขึ้น

เราคือใคร

เราเชื่อว่างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและแนวคิด Spaces ของเราจึงเต็มไปด้วยนักคิด นักนวัตกรรม และผู้พลิกสถานการณ์ที่มุ่งไปข้างหน้า ซึ่งมีความมั่นใจถึงความสำเร็จที่ตนเองจะได้รับ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการภายในบริษัท ที่ Spaces เราจะช่วยชุมชนของเราในการขยายประสบการณ์ของตนเอง

ลักษณะของความมีอิสระทางความคิดดึงดูดชุมชนที่มีความกระตือรือร้นของนักคิดในแวดวงธุรกิจที่มองโลกในแง่ดีและมีจิตใจเปิดกว้างซึ่งชื่นชอบการพบปะผู้คนใหม่ๆ กิจกรรมและบริการต้อนรับระดับมืออาชีพทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบคลับธุรกิจของเราในแบบยุโรปซึ่งมีระดับและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจทำให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับ Spaces ซึ่งมีความคึกคักและเปี่ยมไปด้วยพลัง ทำให้พวกเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นเสมือนบ้านของตนเอง

เราสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความคล่องตัวและมีสปิริตของผู้ประกอบการอันมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งช่วยคุณในการคิด สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกัน ในขณะที่ทีมของเราก็จะสนับสนุนดูแลงานด้านโลจิสติกส์และบริการต่างๆ ให้คุณทั้งหมด ที่ Spaces เราให้ความมั่นใจได้ว่าชุมชนของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนธุรกิจของสมาชิกทุกคนให้มุ่งไปข้างหน้าได้

ประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการ

เราได้ขอให้ผู้เช่าของเราบางรายเล่าประสบการณ์ของตนเองในการเข้าใช้บริการสำนักงานที่ Spaces พวกเขาบอกเล่าว่า....

The flexibility at Spaces is hard to beat. There is a high level of comfort and possibilities to expand. We can work hard here and network with other tenants.

We see Spaces as an extension of FinchFactor. It’s the first impression clients have when they visit our office – and they are always impressed.