ทำตามที่พูด

นี่เป็นคำพูดเดิมๆ แต่ก็เป็นการเสียดสีว่าเราไม่สามารถแสดงความสำคัญของการสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคู่ค้าของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ ครอบครัวของคุณ หรือลูกค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้ากับบุคคลแต่ละคนที่คุณพูดคุยด้วย เพราะเหตุใด เนื่องจากผู้คนจดจำสิ่งที่คุณพูดไม่ได้ แต่จดจำลักษณะที่คุณพูดได้

ความทรงจำอันแสนหวาน

ขณะนี้ ฉันได้ยินคุณคิดว่า ‘หากผู้อื่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันพูด ทำไมฉันต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยล่ะ’ เรามีความจำสองประเภท คือ ความจำระยะสั้นและความจำระยะยาว ทุกสิ่งที่เราได้ยินและมองเห็นเข้าสู่สมองผ่านความจำระยะสั้น ซึ่งความจำของเราจะคงอยู่เป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถึงหนึ่งนาทีเท่านั้น เมื่อเราตัดสินใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญที่ต้องจดจำต่อไป เราก็ใส่ข้อมูลนั้นในความจำระยะยาวของเรา กระบวนการนี้ต้องการความพยายามอย่างมากและมีข้อจำกัดที่จะกระทำได้ ดังนั้น เมื่อคุณกำลังพูดคุยอยู่กับผู้อื่น และคุณต้องการให้การสนทนาดังกล่าวกลายเป็นความจำระยะยาว คุณจะต้องมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นพิเศษ ใช้คำพูดทีทรงพลัง และเน้นความสำคัญของสิ่งที่สนทนามากที่สุด กล่าวโดยสรุปก็คือ “”สั้นและไม่ซับซ้อน”” หรือ KISS (Keep It Short and Simple)

อิทธิพลของการเว้นระยะห่าง

คุณอาจคิดว่าตำแหน่งที่คุณยืนหรือนั่งอยู่ไม่มีความสำคัญ แต่สภาพแวดล้อมมีความสำคัญยิ่งสำหรับอารมณ์ของการเป็นผู้รับสารจากคู่สนทนา เมื่อคุณทำงานอยู่ในสำนักงาน ตามปกติทุกคนจะมีโต๊ะทำงานของตนเองและมีข้าวของต่างๆ วางอยู่บนนั้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าว การรุกล้ำพื้นที่นี้จึงอาจเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลนั้น อย่างไรก็ดี ที่ Spaces เราสร้างแนวคิดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมดังกล่าวได้ เมื่อคุณใช้งานพื้นที่ Co-working คุณจะไม่มีที่นั่งตายตัว และในแต่ละวันก็มีความเป็นไปได้สูงที่คุณต้องย้ายไปนั่งจุดอื่นหรือแม้แต่สาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ คุณจะเห็นวิวที่แตกต่างและบรรยากาศที่หลากหลายทุกวัน ซึ่งกระตุ้นสมองของคุณให้เปิดรับข้อมูลต่างๆ

แชร์บทความนี้
จากแนวคิดธรรมดาสู่การเป็นบริษัทระดับโลก อ่านเดี๋ยวนี้ จากแนวคิดธรรมดาสู่การเป็นบริษัทระดับโลก Coworking อ่านเดี๋ยวนี้ Coworking