Uvjeti i odredbe za uporabu mrežnog mjesta.

Uporabom ili pregledavanjem ovog mrežnog mjesta („mrežno mjesto”) ili bilo kojeg drugog mrežnog mjesta („mrežna mjesta Grupe”) grupe IWG PLC („Grupa”) potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete i odredbe te da pristajete biti obvezani njima i svim mjerodavnim zakonima i propisima. Ako ne pristajete biti obvezani ovim Uvjetima i odredbama, ne smijete upotrebljavati ovo mrežno mjesto. Ove Uvjete i odredbe možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, stoga predlažemo da povremeno posjetite ovu stranicu i pregledate ove Uvjete i odredbe. Uporabom ovog mrežnog mjesta nakon što objavimo bilo koje izmjene prihvaćate te izmjene, bez obzira na to jeste li ih stvarno pregledali.

 

Privatnost

Pročitajte naša Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima, koja se također odnose na vaše posjećivanje ovog mrežnog mjesta.

 

Sadržaj mrežnog mjesta

Svi materijali, uključujući slike, pojedinosti, podatke, ilustracije, dizajn, ikone, fotografije, videoisječke, tekst, softver, grafiku, skripte, logotipove i druge materijale koji su dio ovog mrežnog mjesta (zajedno „Sadržaj”) isključivo su (izravno ili neizravno) u vlasništvu Grupe i/ili njezinih pružatelja sadržaja. Sadržaj je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakovima, uslužnim znakovima, komercijalnim izgledom i drugim intelektualnim ili vlasničkim pravima u vlasništvu Grupe. Sva prava koja nisu izričito navedena u Uvjetima i odredbama rezervirana su za Grupu.

 

Svi znakovi, logotipovi i dizajni Grupe prikazani na bilo kojem od mrežnih mjesta Grupe isključivo su zaštitni i uslužni znakovi koji (izravno ili neizravno) pripadaju Grupi. Ne daje vam se i ne dodjeljuje nikakva licencija ili pravo na bilo koji od tih znakova, logotipova i dizajna kao ni druga vlasnička prava Grupe.

 

Svi ostali zaštitni i uslužni znakovi prikazani na bilo kojem od mrežnih mjesta Grupe koji nisu u vlasništvu Grupe pripadaju svojim vlasnicima.

 

Uporaba mrežnog mjesta i ograničenja

Ovo mrežno mjesto i njegov sadržaj smiju se upotrebljavati isključivo za osobne, nekomercijalne potrebe. Bilo koja druga uporaba ovog mrežnog mjesta ili sadržaja strogo je zabranjena, uključujući, među ostalim, mijenjanje, uklanjanje, brisanje, prijenos, publikaciju, distribuciju, proxy predmemoriranje, učitavanje, objavljivanje, redistribuciju, ponovno licenciranje, prodaju, umnožavanje, ponovnu publikaciju ili bilo koje drugo širenje bez izričita pisanog odobrenja Grupe ili vlasnika. Ne smijete upotrebljavati nikakve tehnike kadriranja kako biste priložili zaštitne znakove ili logotipove Grupe ni bilo koje metaoznake ili drugi skriveni tekst bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Ne smijete upotrebljavati poveznice na mrežno mjesto bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Uporaba pauka, robota i sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka izričito je zabranjena.

 

Možete pregledati i ispisati kopiju sadržaja prikazanog na mrežnom mjestu i preuzeti kopiju sadržaja koji je namijenjen za preuzimanje, samo za vašu osobnu uporabu, ali ne možete mijenjati sadržaj ni na koji način, uključujući, među ostalim, uklanjanje ili mijenjanje autorskih prava ili drugih obavijesti o vlasništvu. Prava, naslov i udio u sadržaju ne prenose se na vas kopiranjem ili preuzimanjem materijala. Informacije dostupne na ovom mrežnom mjestu besplatne su i služe samo u informativne svrhe te ne stvaraju poslovni ili profesionalni odnos između vas i Grupe.

 

Ponašanje na internetu

Pristajete upotrebljavati mrežno mjesto samo u zakonite svrhe. Zabranjeno je objavljivanje ili prijenos na mrežno mjesto, ili putem njega, nezakonitog, štetnog, prijetećeg, uvredljivog, uznemirujućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, oskvrnujućeg, ispunjenog mržnjom, ili bilo kojeg drugog materijala koji bi mogao dovesti do građanske ili kaznene odgovornosti u skladu sa zakonom. Možemo otkriti bilo koji sadržaj ili elektroničku komunikaciju bilo koje vrste (uključujući vaš profil, adresu e-pošte i druge informacije) (1) kako bismo zadovoljili zakon, propis

ili zahtjev nadležnih tijela; (2) ako je otkrivanje nužno ili primjereno za rad mrežnog mjesta; ili (3) kako bismo zaštitili prava ili vlasništvo Grupe, njezinih pridruženih društava i vas.

 

Točnost informacija

Grupa ulaže razumne napore kako bi pružila točne i ažurne informacije, ali ne možemo jamčiti da su sve informacije sadržane na ovom mrežnom mjestu točne, potpune, pouzdane, aktualne ili bez pogrešaka ili da će mrežno mjesto biti bez virusa. Osim toga, nismo odgovorni za pogreške ili propuste na ovom mrežnom mjestu. Iako možemo mijenjati sadržaj, napraviti poboljšanja mrežnog mjesta ili ispraviti bilo koju pogrešku ili propust u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti, nismo to dužni učiniti. Nastojat ćemo pravodobno ažurirati informacije, ali nećemo biti odgovorni ni za kakve netočnosti. Informacije dostupne na ovom mrežnom mjestu uvijek upotrebljavate isključivo na vlastitu odgovornost i Grupa neće biti odgovorna ni za kakav gubitak podataka, izgubljenu dobit ili bilo koje druge štete ili gubitke koji proizlaze iz uporabe ovog mrežnog mjesta.

 

Poveznice na mrežna mjesta trećih osoba

Poveznice na ovom mrežnom mjestu mogu upućivati na usluge ili mrežna mjesta koja nisu pod nadzorom ili upravom Grupe. Te poveznice pružamo u vašu korist i informativne svrhe. Poveznice nisu reklama mrežnog mjesta ni usluge. Ne preuzimamo odgovornost za druga mrežna mjesta ni usluge. Sva mrežna mjesta ili usluge povezane s ovim mrežnim mjestom uvijek upotrebljavate isključivo na vlastitu odgovornost.

 

Odricanje od jamstva i Ograničenja odgovornosti

OVO MREŽNO MJESTO I NJEGOV SADRŽAJ GRUPA PRUŽA „U VIĐENOM STANJU” I „KAKO SU DOSTUPNI”, BEZ IKAKVIH IZJAVA ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH. GRUPA IZRIČITO ODBIJA SVA IZRIČITA ILI IMPLICITNA JAMSTVA UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, IMPLICITNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEPOVREDIVOSTI. GRUPA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NIJEDNOJ STRANI NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, KOMPENZACIJSKU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI DRUGU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, GUBITAK PODATAKA, PRIHODA ILI DOBITI, GUBITAK ILI OŠTEĆENJE IMOVINE, PREKID POSLOVANJA ILI GUBITAK PROGRAMA ILI PODATAKA KOJI PROIZLAZE IZ OVOG MREŽNOG MJESTA ILI U VEZI S NJIM, BILO KOJIM MREŽNIM MJESTOM ILI USLUGAMA POVEZANIM PREKO OVOG MREŽNOG MJESTA ILI BILO KAKVOG NJIHOVA KOPIRANJA, PRIKAZIVANJA ILI UPORABE, BEZ OBZIRA NA PRAVNU TEORIJU NA KOJOJ SE ZAHTJEV TEMELJI, ČAK I AKO JE GRUPA BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ BILO KOJE POGREŠKE, PROPUSTA, VIRUSA, KAŠNJENJA ILI PREKIDA U RADU ILI USLUGAMA BEZ OBZIRA NA RAZLOG. GRUPA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITKE ILI ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ ILI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSE NA MREŽNA MJESTA TREĆIH OSOBA ILI NJIHOV SADRŽAJ KOJEM SE PRISTUPA PUTEM POVEZNICA NA OVOM MREŽNOM MJESTU, VAŠE UPORABE OVOG MREŽNOG MJESTA ILI VAŠE UPORABE SOFTVERSKE OPREME U VEZI S OVIM MREŽNIM MJESTOM.

 

Određenim zakonima nisu dopuštena ograničenja implicitnih jamstava ili isključenja ili ograničenje određenih šteta. Ako se ti zakoni primjenjuju na vas, tada se neka ili sva navedena odricanja, isključenja ili ograničenja možda neće primijeniti, no odgovornost će biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

 

Naknada

Suglasni ste s time da ćete nadoknaditi štetu i osloboditi Grupu zahtjeva, tužbe, potraživanja bilo koje treće osobe, gubitka ili štete (uključujući naknade i troškove odvjetnika) koje proizlaze iz vašeg kršenja ovih Uvjeta i odredbi, vaše uporabe mrežnog mjesta ili vašeg kršenja bilo kojeg prava treće osobe ili se na to odnose.

 

Pravni lijekovi za kršenje

Grupa zadržava pravo primjene svakog zakonom dopuštenog pravnog lijeka i prava u slučaju kršenja ovih Uvjeta i odredbi, uključujući, među ostalim, pravo blokade pristupa s određene IP adrese.

 

Povratne informacije i drugi prijedlozi

Sve povratne informacije, ideje i drugi prijedlozi koje ste poslali putem ovog mrežnog mjesta smatrat će se informacijama koje nisu povjerljive ni vlasničke i koje Grupa može otkriti ili upotrijebiti u bilo koju svrhu, bez ikakve obveze nadoknade. Sa svim osobnim podacima koji se daju Grupi postupat će se u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

 

Mjerodavni zakoni

Ovo mrežno mjesto i sadržaj prikazani su isključivo u svrhu promidžbe dostupnih usluga Grupe. Ovo mrežno mjesto kontrolira i njime upravlja Grupa iz svojih ureda u Švicarskoj. Dužni ste pridržavati se zakona u sudskoj nadležnosti iz koje pristupate ovom mrežnom mjestu i suglasni ste da nećete pristupiti informacijama na ovom mrežnom mjestu ili ih upotrijebiti protivno tim zakonima. Ovi Uvjeti i odredbe te vaša uporaba ovog mrežnog mjesta uređeni su švicarskim materijalnim pravom uz iznimku švicarskih pravila o sukobu zakona i međunarodnih ugovora, posebno Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. Neprovođenje bilo kojeg prava u skladu s ovim Uvjetima i odredbama neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg uvjeta ili odredbi ovih Uvjeta i odredbi.

 

Rješavanje sporova

Podložno sljedećoj odredbi, svaki tužbeni zahtjev ili spor povezan s ovim Uvjetima i odredbama ili koji se odnosi na ovo mrežno mjesto rješava se arbitražom. Odluka arbitra bit će obvezujuća za sve strane. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, nijedna arbitraža neće se pridružiti arbitraži koja uključuje bilo koju drugu stranu podložno ovim Uvjetima i odredbama, bilo kroz kolektivni arbitražni postupak ili na neki drugi način.

 

Samo za Sjedinjene Države: svaki tužbeni zahtjev ili spor povezan s ovim Uvjetima i odredbama ili ovim mrežnim mjestom (uz izuzetak sudske zabrane koju traži Grupa) u Sjedinjenim Državama riješit će se arbitražom u skladu s tada primjenjivim pravilima Američkog arbitražnog udruženja. Mjesto arbitraže bit će u Dallasu u saveznoj državi Teksas. Odluka arbitra bit će obvezujuća za sve strane. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, nijedna arbitraža neće se pridružiti arbitraži koja uključuje bilo koju drugu stranu podložno ovim Uvjetima i odredbama, bilo kroz kolektivni arbitražni postupak ili na neki drugi način.

 

Razno

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak ovih Uvjeta i odredbi. Bez obzira na bilo koji statut ili zakon u suprotnosti, svaki tužbeni zahtjev ili tužba koja proizlazi iz uporabe ovog mrežnog mjesta ili u vezi s njom ili u okviru ovih Uvjeta i odredbi mora se podnijeti u roku od jedne (1) godine nakon takvog zahtjeva ili tužbe, ili će zauvijek biti zabranjena. Naslovi odjeljaka u ovim Uvjetima i odredbama služe samo u praktične svrhe.

 

Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim mrežnim mjestom, pošaljite nam ih e-poštom na e-adresu webmaster@spacesworks.com.

 

Pojedinosti o vlasništvu nad mrežnim mjestom

Ovo je mrežno mjesto mrežno mjesto društva Pathway IP II GmbH (član Grupe) i sadržaj ovog mrežnog mjesta isključivo određuje društvo Pathway IP II GmbH. Društvo Pathway IP II GmbH registrirano je u Švicarskoj pod matičnim brojem CHE-269.357.217, a njegovo se sjedište nalazi na adresi Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švicarska.