...

לחץ שוב על לחצן הניווט כדי להפעיל את Google Maps מחדש.