...

Přepněte znovu navigaci, aby se opět inicializovaly Mapy Google.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O NAŠÍ ORGANIZACI A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Tyto zásady ochrany osobních údajů vás upozorňují na praktiky při ochraně osobních údajů, na rozhodnutí, kterými můžete ovlivnit způsob shromažďování vašich osobních údajů, způsob používání informací a oprávnění, která máte v případě, že použití této webové stránky spadá pod jurisdikci obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „nařízení GDPR“). Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů a občas tuto stránku navštivte, abyste mohli zkontrolovat případné změny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli pozměnit a na těchto stránkách zveřejníme upravené podmínky. Není-li uvedeno jinak, veškeré pozměněné podmínky nabývají účinnosti dnem stanoveným ve zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů.

STRÁNKY, PRO KTERÉ PLATÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny naše webové stránky a domény, včetně všech regionálních nebo specifických stránek pro jednotlivé země (souhrnně jen „webové stránky“). Tyto webové stránky mohou pro vaše pohodlí a informaci obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto webové stránky. Tyto webové stránky ani jejich postupy ochrany osobních údajů nemáme pod kontrolou. Mohou se lišit od našich vlastních postupů ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám. Nesledujeme ani nekontrolujeme informace shromážděné takovými stránkami, ani praktiky ochrany osobních údajů třetích stran a nezodpovídáme za jejich praktiky ani obsah jejich stránek.

TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME
V těchto zásadách se „osobními informacemi“ nebo „osobními údaji“ rozumí informace o identifikovatelné osobě, na kterou se vztahují zákony v jurisdikci, ve které máte bydliště. V některých jurisdikcích „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ nezahrnují obchodní kontaktní informace.

Webové stránky shromažďují informace různými způsoby a za různými účely následujícím způsobem. Pokud se rozhodnete zaregistrovat na některé z webových stránek, abyste od nás mohli dostávat aktualizace, spravovat svůj účet anebo používat náš samoobslužný portál, budete požádáni o poskytnutí kontaktních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jedinečné přihlašovací jméno a heslo). Tyto informace používáme v souladu s našimi oprávněnými obchodními zájmy, abychom mohli poskytovat naše služby anebo vás kontaktovat s nabídkou služeb na našich stránkách, o které jste projevili zájem.

Vaše kontaktní informace můžeme také využívat k tomu, abychom vám zasílali informace o dalších produktech a službách skupiny, jako jsou zasedací místnosti, virtuální kanceláře, náhradní pracoviště, kanceláře, spolupráce a členství, pokud od vás získáme souhlas v souladu s platnými zákony. Pokud nechcete tato reklamní oznámení pravidelně přijímat, můžete nám oznámit aktualizaci vašich preferencí (viz oddíl o odhlášení níže).
Máte také možnost poskytovat demografické informace (například typ firmy, velikost firmy, umístění atd.). Používáme tyto demografické informace k tomu, abychom porozuměli vašim potřebám a zájmům a mohli vám poskytovat personalizovanější obsah webu. Tyto informace skupina používá ke zpracování vašich objednávek či k umožnění účasti na reklamních akcích (v souladu s vašimi marketingovými preferencemi). Díky nim vám můžeme poskytovat naše služby.

Prostřednictvím webových stránek si můžete objednat produkty nebo služby, vyžádat si informace nebo začít odebírat marketingové či pomocné materiály. Abyste od nás mohli zakoupit nějaký produkt nebo službu, požádáme vás o určité informace, které budou použity pro účely plnění smlouvy. Budete muset poskytnout kontaktní informace (jako je jméno, e-mailová adresa a dodací adresa) a platební informace (jako je číslo platební karty, datum expirace a fakturační adresa). Od vás shromážděné finanční informace slouží pouze k vyúčtování za produkty a služby, které jste zakoupili.

Pokud od vás shromažďujeme informace o platební kartě, používáme tyto informace pouze pro zpracování plateb a jako prevenci podvodů. Skupina nepoužije bez vašeho výslovného souhlasu informace o platební kartě ani žádné jiné podobné citlivé informace k žádnému jinému účelu. Pokud nám neudělíte souhlas s uchováváním informací o platební kartě pro budoucí nákupy, nebudeme informace o platební kartě po provedení platby uchovávat.

Webové stránky automaticky shromažďují technické informace o vaší návštěvě (například typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, typ platformy, adresy internetového protokolu (IP), odkazující či naposledy navštívené stránky, operační systém, datum / časové razítko). Tyto informace shromažďujeme za účelem sestavování hlášení o webových stránkách, abychom analyzovali trendy, diagnostikovali problémy s naším serverem a spravovali webové stránky, sledovali pohyb a používání uživatelů a shromažďovali širší demografické informace. Více informací naleznete v části „Soubory cookie a jiné digitální značky“.

V důsledku platných zákonů můžeme být požádáni o sdílení informací s třetími stranami. Mohli bychom být například povinni zveřejnit informace v důsledku soudního příkazu, předvolání nebo příkazu. Kromě toho můžeme v souladu s platnými zákony dobrovolně poskytnout informace, abychom pomohli při vyšetřování vymáhání práva, nebo kde je zveřejnění nezbytné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv ostatních.

KOMUNIKACE
Jakmile se zaregistrujete, zašleme vám uvítací e-mail, abychom ověřili vaše uživatelské jméno a heslo. Rovněž budeme odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám požadované služby a spravovat váš účet. Komunikace s vámi bude probíhat e-mailem nebo telefonicky a vynaložíme veškeré úsilí, abychom dodrželi vaše preference.

S ohledem na marketingové preference, které nám poskytnete, vám také budeme zasílat informace o nových produktech, službách, zvláštních úsporách či reklamních akcích a obecné informace. Pokud nechcete tyto informace dostávat, můžete odhlásit odběr od zasílání zpráv v budoucnu (viz oddíl o odhlášení níže).

Pokud žádáte o předplatné našich zpravodajů, použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k jeho zaslání. K odběru těchto zpravodajů se můžete přihlásit na naší registrační stránce. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit (viz oddíl o odhlášení níže).

V případě potřeby vám budeme zasílat oznámení o službách, která nejsou reklamního rázu. Pokud je nechcete dostávat, můžete svůj účet deaktivovat na webových stránkách.

Vaši e-mailovou adresu neposkytujeme našim obchodním partnerům. Můžeme vám však jejich jménem zasílat nabídky – více informací naleznete výše v části „Typy informací, které shromažďujeme a používáme“. Z odběru našich e-mailových nabídek se můžete odhlásit způsobem popsaným níže.

SDÍLENÍ INFORMACÍ A PŘESHRANIČNÍ PŘENOS
S dodavateli a poskytovateli služeb třetích stran uzavíráme smlouvu, abychom mohli dodávat kompletní produkty, služby a zákaznická řešení popsaná výše. Tito poskytovatelé služeb se mohou změnit nebo můžeme uzavřít smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, abychom lépe vycházeli vstříc svým zákazníkům. Naše dceřiné společnosti vám nebo vaší místní dceřiné společnosti mohou poskytovat služby a mohou získávat vaše osobní údaje. Pokud předáme vaše osobní údaje dceřiným společnostem nebo třetím stranám, požadujeme, aby příjemci vašich osobních údajů tyto údaje chránili pomocí administrativních, technických a bezpečnostních postupů; na vaše osobní údaje se ovšem budou vztahovat také zákony jurisdikce, které platí pro naši dceřinou společnost nebo třetí stranu.

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny přes hranice států nebo zemí do našich dceřiných společností, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Obyvatelé EHP a Kanady by měli vzít na vědomí, že osobní údaje mohou být přenášeny mimo EHP a Kanadu, do Spojených států a dalších zemí za účelem konsolidace dat, ukládání, zjednodušené správy zákaznických informací, tvorby výkazů a jiného interního využití. Abychom dodržovali právní předpisy EU o přenosu dat, implementovali jsme modelové doložky o formě schválené Evropskou komisí.

SOUBORY COOKIE A JINÉ DIGITÁLNÍ ZNAČKY
Informace shromažďujeme automaticky pomocí souborů cookie a jiných digitálních značek. Soubory cookie a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které mohou být ukládány na pevný disk vašeho počítače nebo vkládány na naše webové stránky a které nám umožňují identifikovat vás a sledovat vaši návštěvu na webových stránkách. Když si například rezervujete kancelářské prostory, používáme v průběhu realizace soubory cookie, abychom vaši objednávku mohli sledovat v jednotlivých krocích rezervačního procesu. Služeb třetích stran můžeme využívat ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím použití souborů cookie a jiných digitálních značek naším jménem. Soubory cookie můžete ve svém počítači zakázat změnou nastavení v nabídce předvoleb nebo možností vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým oblastem webových stránek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ
Skupina se zavázala chránit potřeby dětí v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se na on-line aktivitách a zájmech svých dětí aktivně podíleli. Skupina neshromažďuje vědomě informace od dětí mladších 13 let a cílovou skupinou našich webových stránek nejsou děti mladší 13 let.

VAŠE VOLBY A MOŽNOSTI ODHLÁŠENÍ
Můžete si vybrat, které z našich různých informací doplňujících naše produkty a služby budete dostávat. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitých konkrétních produktů a služeb a marketingových sdělení z celé skupiny. Taková komunikace může zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvánku k účasti na průzkumu trhu.

Pokud si nepřejete dostávat naše zpravodaje anebo reklamní sdělení, můžete se z jejich odběru odhlásit, a to podle pokynů obsažených v každém zpravodaji nebo sdělení, včetně kontaktování nás na adrese [email protected]

PŘÍSTUP A PŘESNOST VAŠICH INFORMACÍ A VAŠE DALŠÍ PRÁVA
V některých jurisdikcích, zejména v EU a ve Velké Británii, máte právo: nás požádat o kopii vašich osobních údajů; požádat nás o opravu, výmaz nebo omezení (zastavení jakéhokoli aktivního) zpracování vašich osobních údajů a získávání osobních údajů, které nám poskytujete za účelem plnění smlouvy nebo s vaším souhlasem, a požádat o sdílení (přesměrování) těchto údajů s jiným správcem údajů; ohradit se proti zpracování vašich osobních informací za určitých okolností (zejména v případech, kdy nemusíme údaje zpracovávat, abychom vyhověli smluvním nebo jiným zákonným požadavkům, nebo kde používáme údaje pro přímý marketing). Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo porušilo práva na ochranu osobních údajů jiných osob, nebo pokud byste nás požádali o smazání informací, které musíme ze zákona uchovávat, nebo bychom na jejich uchovávání měli pádný a oprávněný zájem. Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás e-mailem na adrese [email protected] Máte-li nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ V BEZPEČÍ
Nezaručujeme ani neposkytujeme záruku bezpečnosti našich serverů, ani nemůžeme zaručit, že informace poskytované prostřednictvím těchto webových stránek nebudou při jejich přenosu přes internet zachyceny. Dodržujeme obecně uznávané technické standardy odvětví k ochraně osobních údajů, které jsou nám poskytovány, a to jak při přenosu, tak po jejich obdržení. Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáváte citlivé informace (například informace o platební kartě), zašifrujeme tyto informace pomocí protokolu SSL.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, budeme údaje zpracovávat do doby, dokud nás nepožádáte o zastavení zpracování (a po krátkou dobu po obdržení žádosti, abychom mohli realizovat vaše požadavky). Uchováváme také záznam o skutečnosti, že jste nás požádali nezasílat žádné nabídky přímého marketingu a nezpracovávat osobní údaje, abychom mohli v budoucnu respektovat vaše požadavky. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo poskytováním služby nebo pro třetí stranu, budeme informace uchovávat po dobu 6 let (kromě finančních informací, které uchováváme po dobu 10 let) od vašeho posledního kontaktu s námi.

PŘEVODY PODNIKU
V případě, že u nás proběhne převod podniku, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej celého podniku či jeho části, budou vaše osobní údaje pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Pokud se rozhodnete navštívit naše webové stránky, vaše návštěva a jakýkoli spor o ochranu osobních údajů se musí řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi smluvními podmínkami, včetně odmítnutí záruky, omezení odpovědnosti a rozhodčího řízení o sporech. Pokud máte nějaký dotaz týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese [email protected]

Duben 2018