ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD
Zavázali jsme se důsledně zajišťovat ochranu soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů, které zpracováváme nebo spravujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám přinášejí informace o našich postupech ochrany osobních údajů v souvislosti s naší online a telefonickou komunikací s vámi a v souvislosti s vašimi návštěvami v našich centrech, kde je nainstalován kamerový systém.

Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů a občas tuto stránku navštivte, abyste mohli zkontrolovat případné změny. (Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli pozměnit, a to zveřejněním pozměněných podmínek na této webové stránce. Není-li uvedeno jinak, veškeré pozměněné podmínky nabývají účinnosti dnem stanoveným ve zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů.)

 

STRÁNKY, PRO KTERÉ PLATÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny naše webové stránky a domény, včetně všech regionálních nebo specifických stránek pro jednotlivé země (souhrnně jen „webové stránky“). Tyto webové stránky mohou pro vaše pohodlí a informaci obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto webové stránky. Tyto webové stránky ani jejich postupy ochrany osobních údajů nemáme pod kontrolou. Mohou se lišit od našich vlastních postupů ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám. Nesledujeme ani nekontrolujeme informace shromážděné takovými stránkami, ani praktiky ochrany osobních údajů třetích stran a nezodpovídáme za jejich praktiky ani obsah jejich stránek.

 

TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME
V těchto zásadách se „osobními informacemi“ nebo „osobními údaji“ rozumí informace o identifikovatelné osobě, na kterou se vztahují zákony v jurisdikci, ve které máte bydliště. V některých jurisdikcích „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ nezahrnují obchodní kontaktní informace.

Webové stránky shromažďují informace různými způsoby a za různými účely následujícím způsobem. Pokud se rozhodnete zaregistrovat na některé z webových stránek, abyste od nás mohli dostávat aktualizace, spravovat svůj účet anebo používat náš samoobslužný portál, budete požádáni o poskytnutí kontaktních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jedinečné přihlašovací jméno a heslo). Tyto informace používáme v souladu s našimi oprávněnými obchodními zájmy, abychom mohli poskytovat naše služby anebo vás kontaktovat s nabídkou služeb na našich stránkách, o které jste projevili zájem.

Webové stránky automaticky shromažďují technické informace o vaší návštěvě (například typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, typ platformy, adresy internetového protokolu (IP), odkazující či naposledy navštívené stránky, operační systém, datum / časové razítko). Tyto informace shromažďujeme za účelem sestavování hlášení o webových stránkách, abychom analyzovali trendy, diagnostikovali problémy s naším serverem a spravovali webové stránky, sledovali pohyb a používání uživatelů a shromažďovali širší demografické informace. Více informací naleznete v části „Soubory cookie a jiné digitální značky“.

Máte také možnost poskytovat demografické informace (například typ firmy, velikost firmy, umístění atd.). Používáme tyto demografické informace k tomu, abychom porozuměli vašim potřebám a zájmům a mohli vám poskytovat personalizovanější obsah webu. Tyto informace skupina používá ke zpracování vašich objednávek či k umožnění účasti na reklamních akcích (v souladu s vašimi marketingovými preferencemi). Díky nim vám můžeme poskytovat naše služby.

Své osobní údaje nám můžete sdělit také během telefonního hovoru. Hovory se mohou nahrávat pro účely školení a zkvalitňování služeb. Pokud se má hovor nahrávat, hned v úvodu vás o tom informujeme, abyste jej v případě, že si nahrávání nepřejete, mohli ukončit.

Při návštěvě centra, kde je nainstalován kamerový systém, vás můžeme zachytit na videozáznam.

 

JAK VYUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Prostřednictvím webových stránek si můžete objednat produkty nebo služby, vyžádat si informace nebo začít odebírat marketingové či pomocné materiály. Abyste od nás mohli zakoupit nějaký produkt nebo službu, požádáme vás o určité informace, které budou použity pro účely plnění smlouvy. Budete muset poskytnout kontaktní informace (jako je jméno, e-mailová adresa a dodací adresa) a platební informace (jako je číslo platební karty, datum expirace a fakturační adresa). Od vás shromážděné finanční informace slouží pouze k vyúčtování za produkty a služby, které jste zakoupili.

Pokud od vás shromažďujeme informace o platební kartě, používáme tyto informace pouze pro zpracování plateb a jako prevenci podvodů. Skupina nepoužije bez vašeho výslovného souhlasu informace o platební kartě ani žádné jiné podobné citlivé informace k žádnému jinému účelu. Pokud nám neudělíte souhlas s uchováváním informací o platební kartě pro budoucí nákupy, nebudeme informace o platební kartě po provedení platby uchovávat.

V důsledku platných zákonů můžeme být požádáni o sdílení informací s třetími stranami. Mohli bychom být například povinni zveřejnit informace v důsledku soudního příkazu, předvolání nebo příkazu. Kromě toho můžeme v souladu s platnými zákony dobrovolně poskytnout informace, abychom pomohli při vyšetřování vymáhání práva, nebo kde je zveřejnění nezbytné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv ostatních.

Vaše kontaktní informace můžeme také využívat k tomu, abychom vám zasílali informace o dalších produktech a službách skupiny, jako jsou zasedací místnosti, virtuální kanceláře, náhradní pracoviště, kanceláře, spolupráce a členství, pokud od vás získáme souhlas v souladu s platnými zákony. Pokud tato reklamní oznámení nechcete dostávat, můžete nám to sdělit a my upravíme vaše preference (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“).

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Jakmile se zaregistrujete, zašleme vám uvítací e-mail, abychom ověřili vaše uživatelské jméno a heslo. Rovněž budeme odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám požadované služby a spravovat váš účet. Komunikace s vámi bude probíhat e-mailem nebo telefonicky a vynaložíme veškeré úsilí, abychom dodrželi vaše preference.

S ohledem na marketingové preference, které nám poskytnete, vám také budeme zasílat informace o nových produktech, službách, zvláštních úsporách či reklamních akcích a obecné informace. Pokud o informace tohoto typu nemáte zájem, můžete odběr dalších zpráv odhlásit (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“ níže).

Pokud žádáte o předplatné našich zpravodajů, použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k jeho zaslání. K odběru těchto zpravodajů se můžete přihlásit na naší registrační stránce. Odběr můžete kdykoli odhlásit (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“ níže). V případě potřeby vám budeme zasílat oznámení o službách, která nejsou reklamního rázu. Pokud je nechcete dostávat, můžete svůj účet deaktivovat na webových stránkách.

Vaši e-mailovou adresu neposkytujeme našim obchodním partnerům. Můžeme vám však jejich jménem zasílat nabídky – více informací naleznete výše v části „Typy informací, které shromažďujeme a používáme“. Z odběru našich e-mailových nabídek se můžete odhlásit způsobem popsaným níže.

 

SDÍLENÍ INFORMACÍ A PŘESHRANIČNÍ PŘENOS
Ve spolupráci se smluvními externími poskytovateli služeb a dodavateli poskytujeme kompletní produkty, služby a řešení pro zákazníky popsaná výše. S těmito třetími stranami můžeme sdílet vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat objednané produkty, služby a řešení pro zákazníky. Dále můžeme vaše osobní údaje sdílet s ostatními členy naší skupiny pro potřeby konsolidace a uchovávání dat, zjednodušení správy údajů o zákaznících, vykazování, dodávání kompletních produktů, služeb a řešení pro zákazníky a další interní účely (které mohou zahrnovat přenos dat z EHS a Kanady do USA a dalších zemí).

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze uvedenými způsoby, v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

SOUBORY COOKIE A JINÉ DIGITÁLNÍ ZNAČKY
Informace shromažďujeme automaticky pomocí souborů cookie a jiných digitálních značek. Soubory cookie a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které mohou být ukládány na pevný disk vašeho počítače nebo vkládány na naše webové stránky a které nám umožňují identifikovat vás a sledovat vaši návštěvu na webových stránkách. Když si například rezervujete kancelářské prostory, používáme v průběhu realizace soubory cookie, abychom vaši objednávku mohli sledovat v jednotlivých krocích rezervačního procesu. Služeb třetích stran můžeme využívat ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím použití souborů cookie a jiných digitálních značek naším jménem. Soubory cookie můžete ve svém počítači zakázat změnou nastavení v nabídce předvoleb nebo možností vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým oblastem webových stránek.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ
Zavázali jsme se chránit potřeby dětí v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se o online aktivity a zájmy svých dětí aktivně zajímali. Vědomě neshromažďujeme informace od dětí mladších 13 let a děti mladší 13 let nejsou cílovou skupinou našich webových stránek.

 

VAŠE VOLBY A MOŽNOSTI ODHLÁŠENÍ
Můžete si vybrat, které z našich různých informací doplňujících naše produkty a služby budete dostávat. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitých konkrétních produktů a služeb a marketingových sdělení z celé skupiny. Taková komunikace může zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvánku k účasti na průzkumu trhu. Pokud si nepřejete dostávat naše zpravodaje anebo reklamní sdělení, můžete se z jejich odběru odhlásit, a to podle pokynů obsažených v každém zpravodaji nebo sdělení, včetně kontaktování nás na adrese crm.suppressions@spacesworks.com.

 

PŘÍSTUP A PŘESNOST VAŠICH INFORMACÍ A VAŠE DALŠÍ PRÁVA
V některých jurisdikcích, mimo jiné ve Velké Británii a zemích EHP, máte za určitých okolností následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo porušilo práva na ochranu osobních údajů jiných osob, nebo pokud byste nás požádali o smazání informací, které musíme ze zákona uchovávat, nebo bychom na jejich uchovávání měli pádný a oprávněný zájem. Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás e-mailem na adrese gdpr@spacesworks.com. Máte-li nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.

 

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ V BEZPEČÍ
Nezaručujeme ani neposkytujeme záruku bezpečnosti našich serverů, ani nemůžeme zaručit, že informace poskytované prostřednictvím těchto webových stránek nebudou při jejich přenosu přes internet zachyceny. Dodržujeme obecně uznávané technické standardy odvětví k ochraně osobních údajů, které jsou nám poskytovány, a to jak při přenosu, tak po jejich obdržení. Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáváte citlivé informace (například informace o platební kartě), zašifrujeme tyto informace pomocí protokolu SSL. Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, budeme údaje zpracovávat do doby, dokud nás nepožádáte o zastavení zpracování (a po krátkou dobu po obdržení žádosti, abychom mohli realizovat vaše požadavky). Uchováváme také záznam o skutečnosti, že jste nás požádali nezasílat žádné nabídky přímého marketingu a nezpracovávat osobní údaje, abychom mohli v budoucnu respektovat vaše požadavky. Pokud osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy nebo poskytováním služby nebo pro třetí stranu, budeme informace uchovávat po dobu 6 let (s výjimkou finančních informací, které uchováváme po dobu 10 let) od vašeho posledního kontaktu s námi. Záznamy telefonních hovorů a záznamy z kamerového systému uchováváme poměrně krátkou dobu, která je určena v souladu s našimi interními postupy pro dodržování předpisů, jež čas od času zavádíme.

 

PŘEVODY PODNIKU
V případě převodu našeho podniku, například fúze, akvizice jinou společností nebo prodeje celého podniku či jeho části, budou vaše osobní údaje pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Pokud se rozhodnete navštívit naše webové stránky, vaše návštěva a jakýkoli spor o ochranu osobních údajů se musí řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi smluvními podmínkami, včetně odmítnutí záruky, omezení odpovědnosti a rozhodčího řízení o sporech. Máte-li ke způsobu, jakým vaše osobní údaje využíváme, jakékoli otázky, kontaktujte nás e-mailem na adrese gdpr@spacesworks.com.