Dasar Privasi

Pengenalan

Kami komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda yang kami proses atau kendalikan. Dasar Privasi ini memberi notis kepada anda tentang amalan privasi kami sehubungan dengan interaksi kami dengan anda dalam talian, melalui telefon dan ketika anda mengunjungi pusat kami yang dilengkapi Kamera Litar Tertutup (CCTV).

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti dan lawati semula halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak sebarang perubahan yang mungkin telah dilakukan. (Kami boleh meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang telah dipinda di laman web ini. Semua syarat yang dipinda berkuat kuasa secara automatik pada tarikh yang dinyatakan dalam Dasar Privasi yang disiarkan, kecuali dinyatakan sebaliknya.)

 

Laman web yang dilindungi oleh Dasar Privasi ini

Dasar Privasi ini terpakai pada semua laman web dan domain kami termasuk semua laman khusus wilayah atau negara (secara kolektif “Laman Web”). Laman Web mungkin menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga untuk kemudahan dan maklumat anda. Jika anda mengakses pautan tersebut, anda akan meninggalkan Laman Web. Kami tidak mengawal laman web tersebut atau amalan privasi lamannya yang mungkin berbeza dengan amalan privasi kami. Dasar Privasi ini tidak termasuk data peribadi yang anda pilih untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan. Kami tidak memantau atau mengawal maklumat yang dikumpulkan oleh laman web tersebut atau amalan privasi pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab atas amalan atau kandungan laman web tersebut.

 

Jenis maklumat yang kami kumpul dan gunakan

Dalam dasar ini, “maklumat peribadi” atau “data peribadi” bermaksud maklumat tentang individu yang boleh dikenal pasti yang dilindungi oleh undang-undang dalam bidang kuasa tempat anda tinggal. Dalam beberapa bidang kuasa, “maklumat peribadi” atau “data peribadi” tidak akan termasuk maklumat hubungan perniagaan.

Laman Web mengumpul maklumat melalui pelbagai cara dan untuk tujuan yang berbeza seperti berikut. Jika anda memilih untuk mendaftar dengan mana-mana laman web untuk menerima kemas kini daripada kami, untuk menguruskan akaun anda dan/atau menggunakan portal layan diri kami, maka anda akan diminta untuk memberikan maklumat hubungan (nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama log masuk dan kata laluan unik). Kami menggunakan maklumat ini bersesuaian dengan kepentingan perniagaan kami yang sah untuk menyediakan perkhidmatan kami dan/atau untuk menghubungi anda berkenaan perkhidmatan di laman web kami di mana anda berminat.

Laman Web mengumpulkan maklumat teknikal secara automatik tentang lawatan anda (seperti jenis pelayar, penyedia perkhidmatan Internet, jenis platform, alamat protokol Internet (IP), halaman rujukan/keluar, sistem operasi, cap tarikh/masa). Kami mengumpulkan maklumat ini untuk melaporkan tentang Laman Web bagi menganalisis trend, mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan mentadbir Laman Web, untuk menjejak pergerakan dan penggunaan pengguna, dan untuk mengumpulkan maklumat demografi yang luas. Lihat ‘Kuki dan penanda digital lain’ di bawah untuk maklumat lebih lanjut.

Anda juga mempunyai pilihan untuk memberikan maklumat demografi (seperti jenis perniagaan, saiz perniagaan, lokasi, dll.). Kami menggunakan maklumat demografi ini untuk memahami keperluan dan minat anda dan untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan di laman web kami. Maklumat tersebut digunakan oleh kumpulan untuk memproses pesanan anda, membolehkan penyertaan dalam promosi (tertakluk pada pilihan pemasaran anda) dan agar kami dapat memberikan perkhidmatan kami kepada anda.

Jika kami bercakap dengan anda melalui telefon, anda boleh memberikan data peribadi kepada kami semasa panggilan tersebut. Panggilan sedemikian mungkin dirakam untuk tujuan latihan dan kualiti. Anda akan dimaklumkan pada awal panggilan jika panggilan bakal dirakam, memberi anda peluang untuk menamatkan panggilan jika anda tidak selesa dengan rakaman.

Sekiranya anda mengunjungi pusat kami yang dilengkapi CCTV, kami mungkin merakam bahagian visual anda di sistem CCTV kami.

 

Perkara yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpul

Melalui Laman Web, anda boleh memesan produk atau perkhidmatan, meminta maklumat, atau melanggan bahan pemasaran atau sokongan. Untuk membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, kami akan meminta maklumat tertentu daripada anda yang akan digunakan untuk tujuan pelaksanaan kontrak. Anda perlu memberikan maklumat hubungan (seperti nama, e-mel dan alamat penghantaran) dan maklumat kewangan (seperti nombor kad kredit, alamat pengebilan, dan tarikh luput). Maklumat kewangan yang dikumpulkan daripada anda digunakan untuk mengebil anda bagi produk dan perkhidmatan yang telah anda beli sahaja.

Jika kami mengumpulkan maklumat kad kredit dari anda, kami menggunakan maklumat ini untuk memproses pembayaran dan pencegahan penipuan sahaja. Maklumat kad kredit dan data peribadi sensitif yang serupa tidak digunakan untuk tujuan lain oleh kumpulan tanpa kebenaran anda. Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda setelah memproses pembayaran melainkan anda memberi kami kebenaran untuk menyimpan maklumat kad kredit anda untuk pembelian pada masa depan.

Kami mungkin diminta untuk berkongsi maklumat dengan pihak ketiga disebabkan undang-undang yang terpakai. Contohnya, kami mungkin diminta untuk mendedahkan maklumat disebabkan perintah mahkamah, sepina atau waran. Sebagai tambahan, kami mungkin, tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, memberikan maklumat secara sukarela untuk membantu dalam penyiasatan penguatkuasaan undang-undang atau di mana pendedahan itu diperlukan untuk melindungi sistem kami, perniagaan kami atau hak orang lain.

Kami juga boleh menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan kumpulan lain, seperti bilik mesyuarat, pejabat maya, pemulihan tempat kerja, pejabat, kerja bersama dan keahlian yang tertakluk atas persetujuan yang kami dapat dari anda mengikut undang-undang yang terpakai. Sekiranya anda tidak mahu menerima pengumuman promosi ini secara berterusan, anda boleh memberitahu kami untuk mengemas kini pilihan anda (lihat ‘Pilihan Anda dan Tidak Memilih’ di bawah).

 

Komunikasi Elektronik

Setelah anda mendaftar, kami akan menghantar e-mel alu-aluan untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda. Kami juga akan menjawab pertanyaan anda, memberikan perkhidmatan yang anda minta dan menguruskan akaun anda. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau telefon dan akan melakukan segala usaha untuk memenuhi kehendak anda.

Tertakluk kepada pilihan pemasaran yang anda berikan kepada kami, kami juga akan menghantar maklumat tentang produk, perkhidmatan, penjimatan istimewa, promosi dan maklumat umum kepada anda. Jika anda tidak mahu menerima maklumat ini, anda boleh memilih untuk tidak menerima mel pada masa akan datang (lihat ‘Pilihan Anda dan Tidak Memilih’ di bawah).

Jika anda meminta untuk melanggan surat berita kami, kami akan menggunakan nama dan alamat e-mel anda untuk menghantar surat berita kepada anda. Anda boleh mendaftar untuk mendapatkan surat berita ini daripada kami di halaman pendaftaran kami. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa (lihat ‘Pilihan Anda dan Tidak Memilih’ di bawah Apabila perlu, kami akan menghantar pengumuman berkaitan perkhidmatan, yang bukan bersifat promosi. Jika anda tidak mahu menerima promosi, anda boleh menyahaktifkan akaun anda menggunakan Laman Web.

Harap maklum bahawa kami tidak memberi alamat e-mel anda kepada rakan perniagaan kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin menghantar tawaran bagi pihak rakan kongsi perniagaan kami – lihat ‘Jenis maklumat yang kami kumpul dan gunakan’ di atas untuk maklumat lebih lanjut. Anda boleh memilih untuk tidak menerima tawaran e-mel daripada kami seperti yang dijelaskan di bawah.

 

Perkongsian maklumat dan pemindahan rentas sempadan

Kami mengikat kontrak dengan penyedia perkhidmatan dan pembekal pihak ketiga untuk menghantar produk, perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan yang lengkap seperti yang dinyatakan di atas. Kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga tersebut untuk membolehkan penyediaan produk, perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan yang diminta kepada anda. Selain itu, kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan ahli Kumpulan kami yang lain untuk tujuan penyatuan data, penyimpanan, pengurusan maklumat pelanggan yang dipermudah, pelaporan dan penggunaan dalaman yang lain (yang mungkin termasuk pemindahan di luar EEA dan Kanada ke Amerika Syarikat dan negara lain).

Kami hanya akan berkongsi data peribadi anda dengan cara ini menurut undang-undang perlindungan data.

 

Kuki dan penanda digital lain

Kami mengumpulkan maklumat secara automatik melalui penggunaan kuki dan penanda digital yang lain. Kuki dan penanda digital ialah fail komputer kecil yang mungkin disimpan di cakera keras komputer anda atau terbenam di halaman laman web kami yang membolehkan kami mengenal pasti anda dan mengesan lawatan anda di Laman Web. Contohnya, semasa anda menempah ruang pejabat, kami menggunakan kuki dalam proses pembayaran untuk menjejak pesanan anda semasa anda melangkah ke setiap langkah proses tempahan. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk mengumpul dan memproses maklumat peribadi melalui penggunaan kuki dan penanda digital lain bagi pihak kami. Anda boleh menyahdayakan kuki di komputer anda dengan mengubah tetapan pada menu pilihan atau pilihan di penyemak imbas anda. Sekiranya anda memilih untuk menyahdayakan kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu di Laman Web.

 

Privasi kanak-kanak

Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami mendorong ibu bapa dan penjaga untuk memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat dalam talian anak-anak mereka. Kami tidak sengaja mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah usia 13 tahun dan kami tidak menyasarkan laman web kami kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun.

 

Pilihan anda dan tidak memilih

Kami memberi anda pilihan untuk menerima pelbagai maklumat yang melengkapi produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh melanggan untuk menerima maklumat tertentu produk dan perkhidmatan dan komunikasi pemasaran seluruh kumpulan. Komunikasi sedemikian mungkin termasuk maklumat produk baharu, tawaran istimewa, atau jemputan untuk menyertai penyelidikan pasaran.

Jika anda tidak lagi ingin menerima surat berita dan/atau komunikasi promosi kami, anda boleh memilih untuk tidak menerimanya dengan mengikuti arahan yang disertakan dalam setiap surat berita atau komunikasi serta dengan menghubungi kami di [email protected]

 

Akses kepada dan ketepatan maklumat anda dan hak anda yang lain

Dalam bidang kuasa tertentu, terutamanya di UK dan di EEA, dalam keadaan tertentu anda mempunyai hak berikut: hak akses; hak pembetulan; hak penghapusan; hak untuk menyekat pemprosesan; hak kemudahalihan data; dan hak untuk membantah. Hak-hak ini mungkin terhad, contohnya jika memenuhi permintaan anda akan mendedahkan data peribadi tentang orang lain atau melanggar hak privasi orang lain, atau jika anda meminta kami untuk memadam maklumat yang perlu disimpan oleh kami yang dikehendaki undang-undang atau memiliki kepentingan sah yang harus dijaga. Untuk menggunakan salah satu hak ini, sila hubungi [email protected] Jika anda mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan, anda berhak membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data di tempat tinggal anda, tempat kerja atau di mana anda percaya pelanggaran mungkin berlaku.

 

Menjaga maklumat anda dengan selamat

Kami tidak menjamin atau memberi jaminan keselamatan pelayan kami dan kami juga tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang anda berikan melalui laman web tidak akan dipintas semasa dihantar melalui Internet. Kami mengikut standard teknikal industri yang diterima umum untuk melindungi data peribadi yang diserahkan kepada kami, baik semasa penghantaran dan setelah kami menerimanya. Apabila anda memasukkan maklumat sensitif (seperti maklumat kad kredit) di dalam borang pendaftaran atau pesanan kami, kami menyulitkan maklumat tersebut menggunakan teknologi lapisan soket selamat.

Di mana kami memproses maklumat peribadi untuk tujuan pemasaran atau dengan persetujuan anda, kami memproses data tersebut sehingga anda meminta kami berhenti dan untuk jangka waktu yang pendek selepas permintaan (untuk membolehkan kami melaksanakan permintaan anda). Kami juga menyimpan rekod fakta bahawa anda telah meminta kami untuk tidak menghantar pemasaran langsung kepada anda atau memproses data anda buat selama-lamanya agar kami dapat menghormati permintaan anda pada masa depan. Di mana kami memproses maklumat peribadi sehubungan dengan melaksanakan kontrak atau menyediakan perkhidmatan, atau untuk pertandingan, kami menyimpan maklumat tersebut selama 6 tahun (kecuali maklumat kewangan yang kami simpan selama 10 tahun) daripada interaksi terakhir anda dengan kami. Kami menyimpan rakaman panggilan telefon dan rakaman CCTV untuk jangka waktu yang agak singkat, seperti yang ditentukan menurut prosedur pematuhan dalaman kami yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.

 

Peralihan perniagaan

Sekiranya kami melalui peralihan perniagaan, seperti penggabungan, pengambilalihan oleh syarikat lain atau penjualan semua atau sebahagian daripada aset kami, maklumat peribadi anda kemungkinan akan menjadi antara aset yang dipindahkan.

 

Terma dan Syarat

Jika anda memilih untuk melawati Laman Web kami, lawatan anda dan sebarang pertikaian tentang privasi tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian jaminan, had tanggungjawab, dan penimbangtaraan pertikaian. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang penggunaan data peribadi anda, sila e-melkan ke [email protected]