Για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, βοηθάει να περιβάλεται κανείς από νέες επιχειρήσεις.

Περιοδικό