...

Bật lại tính năng điều hướng để khởi tạo lại Google Maps.

...
Spaces Keizersgracht / Hà Lan people working on a laptop and a woman walking by
Spaces El Bosque Norte 200 / Chile front desk with people behind computer and a red walker on the ground
Spaces Zuidas / Hà Lan Front desk with woman sitting behind it on computer and a man walking up the stairs with art on the walls
Spaces West Regent Street / Vương quốc Anh people working on computer and writing on paper with books in the bookshelves behind them
Spaces Hennessy Road / Hồng Kông people working and reading
Spaces Ny Carlsberg Vej / Đan mạch coffee bar with a woman ordering coffee from a man
Spaces Amstel / Hà Lan front desk with people working behind computer and in the background people are working together and people are walking by

Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc sáng tạo có tinh thần doanh nhân độc đáo.

...

Hãy liên hệ với chúng tôi

Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn ở dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về vấn đề làm việc thử một ngày tại mộtcơ sở của Spaces do chính bạn lựa chọn.

...
...

Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn ở dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về vấn đề làm việc thử một ngày tại mộtcơ sở của Spaces do chính bạn lựa chọn. Chúng tôi sẽ chiêu đãi bạn cà phê hảo hạng lần đầu tiên hoàn toàn miễn phí.

select.placeholder

forms.privacy_disclaimer_1global.privacy_policyforms.privacy_disclaimer_2

Đọc thêm về tư cách hội viên