...
Spaces Keizersgracht / Hà Lan people working on a laptop and a woman walking by
Spaces El Bosque Norte 200 / Chile front desk with people behind computer and a red walker on the ground
Spaces Zuidas / Hà Lan Front desk with woman sitting behind it on computer and a man walking up the stairs with art on the walls
Spaces West Regent Street / Vương quốc Anh people working on computer and writing on paper with books in the bookshelves behind them
Spaces Hennessy Road / Hồng Kông people working and reading
Spaces Ny Carlsberg Vej / Đan mạch coffee bar with a woman ordering coffee from a man
Spaces Amstel / Hà Lan front desk with people working behind computer and in the background people are working together and people are walking by
...

Tìm nguồn cảm hứng và bắt đầu làm việc.

Văn phòng, Văn phòng lưu động, Phòng họp tại hơn 424 địa điểm trên toàn cầu.

City Point, London

Lân cận

Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc sáng tạo có tinh thần doanh nhân độc đáo.

...

Hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy để lại thông tin chi tiết của bạn để nhận 1 ngày dùng thử miễn phí1 chuyến thăm.

...
...
1. Chọn một tùy chọn
2. Điền thông tin chi tiết của bạn.
Select...

Vui lòng xemchính sách quyền riêng tưđể biết cách chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.