คุณทำสิ่งที่สำคัญ และเราจะทำสิ่งที่เหลือทั้งหมด

ทุกประเทศ
ทุกเมือง
...