Arbeta över kulturer

Kultur är ett nyckelelement i definitionen av förutsättningarna för att människor ska kunna frigöra maximal energi på jobbet och förutsättningar under vilka en organisation mest effektivt kan kanalisera den energin för att uppnå maximala resultat. Denna ”mjuka” sida hos verksamheten förklarar ofta vad som skiljer de bästa företagen från dem som släpar efter. Högpresterande företag finjusterar affärsverksamheten, organisationen, strategierna, människorna och kulturen för att uppnå maximal kompatibilitet och det inbördes förhållande som ger bästa möjliga resultat.

Att handskas med skillnader

Sedvänjor från olika kulturer, särskilt de som är främmande och okända för åskådaren, uppfattas ofta som ”inte normala”. Och det är inget mysterium varför det är så. De flesta människor betecknar något obekant, ofta undermedvetet, som udda beteende. Alla gör det till viss del, och det är en helt normal reaktion när man ser något ovanligt i förhållande till ens egna åsikter och övertygelser. Det går emellertid fel när man börjar värdesätta de kulturella aspekterna som gör oss alla olika. Ingen kultur är bättre eller värd mer bara för att dess definierande egenskaper passar in under en viss rubrik. Nyckeln till att utarbeta skillnaderna och komma till ömsesidig acceptans är att förstå och erkänna att det är okej att vissa kulturer verkligen är olika.

Holländare kontra japaner

Ett enkelt och kanske lite klichéartat exempel är mötet med en internationell kund, då mötet bör börja på olika sätt beroende på kultur. Tänk på ett möte med en stereotypisk person från Nederländerna. De kommer förmodligen att börja med ett klagomål om en yttre faktor som väder eller kollektivtrafik. Det är också mycket troligt att de är mycket raka i sin kommunikationen. Detta kan verka vara oförskämt, eller kanske du till och med känner dig angripen. Men de förväntar sig även att du är mycket rak med dem.

Den fullständiga motpolen är Japan, som har en kultur med mycket liten andel rak kommunikation. När du frågar en stängd fråga till en person från Japan blir svaret ofta ”ja”. Ibland även när de vill säga nej, eller när de menar kanske. I japansk kultur kan de flesta snappa upp skillnaden mellan dessa svar (fråga oss inte hur). När det kommer till kommunikation mellan personer av annorlunda kulturell bakgrund är det dock mycket vanligt att missförstånd uppstår på grund av det.

Dela artikeln
Hur luktsinnet kan stimulera produktivitet och avkoppling. Läs nu Hur luktsinnet kan stimulera produktivitet och avkoppling. Stänga ute distraktionen Läs nu Stänga ute distraktionen