Sex teknologiska megatrender som formar framtiden

megatendência tecnológica

De senaste årens digitala teknikutveckling är ganska dramatisk och får långtgående konsekvenser. Och även om ingen kan greppa alla förändringar som utvecklingen för med sig, är många – inklusive företagsledare och förtroendevalda – och samhället i stort, rätt okunniga om eller oförberedda för framtida teknikskiften.

Det här var drivkraften bakom en nyligen publicerad rapport, Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact, nyss utgiven av World Economic Forum. Den ingår i de studier som utförts av WEF:s Global Agenda Council on the Future of Software and Society.

De teknikskiften som anges i rapporten pekar på två grundläggande saker: 1. Digital anslutningsbarhet för allt och alla, var och när som helst, och 2. verktygen för att analysera och använda digitala data på nya sätt. Rapporten tar upp 21 skiften och delar in dem i sex megatrender:

Människor och internet

Hur människor får kontakt med andra, information och omvärlden håller på att förändras via en kombination av olika teknologier. Bärbar eller ”implantabel” teknik förbättrar vår ”digitala närvaro” och gör det möjligt att interagera med både objekt och varandra på nya sätt.

Beräkningar, kommunikation och lagring överallt

Fortsatt snabb minskning av storleken och kostnaderna för beräkningar och anslutningar driver på en exponentiell tillväxt av potentialen när det gäller tillgång och utnyttjande av internet. Det här leder till beräkningskraft med tillgänglighet var som helst, där alla har tillgång till en superdator i fickan, med nästan obegränsad lagringskapacitet.

Sakernas internet

Nu kommer mindre, billigare och smartare sensorer – i hemmet och ute i städer, på kläder och accessoarer, i transport- och energinätverk samt även tillverkningsprocesser.

Artificiell intelligens och big data

Exponentiell digitalisering skapar exponentiellt större datamängder – om allt och alla. Vi ser även en allt snabbare utveckling när det gäller de sofistikerade problem som programvara kan klara och programvarans förmåga att själv lära sig och utvecklas. Det här bygger på den ökade vikten av big data för beslutsfattande och på det inflytande som artificiell intelligens och robotteknik håller på att få inom beslutsfattande och arbete.

Delningsekonomin och distribuerat förtroende

Internet driver på ett skifte mot nätverk och plattformsbaserade sociala och ekonomiska modeller. Tillgångar kan delas, som förutom nya effektiviseringsmöjligheter även skapar helt nya affärsmodeller och möjligheter för social självorganisation. Blockkedja är en ny teknik som tar bort behovet av tredjepartslösningar när det gäller att skapa pålitliga aktiviteter för finansiella tjänster, avtal och röstning.

Digitalisering av materia

Fysiska föremål ”printas” av råmaterial via additiv tillverkning eller 3D-printning, en process som omdefinierar industriell tillverkning, möjliggör utskrift av produkter i hemmet och skapar många nya möjligheter för människors hälsa.

Vad innebär då allt det här?

De här trenderna kommer att starkt påverka hur vi som individer lever, hur affärer görs, hur grupper av människor fungerar och hur vi styr oss själva. Vår värld drivs alltmer och får sin kraft av programvara. Samtidigt är vi på väg att bli mer ”bite-sized” och ”aggregerbara” när det gäller vad vi kan få åtkomst till och analysera. Det här öppnar upp för nya möjligheter att erbjuda otaliga tjänster av och mellan individer och olika organisationer – allt från företag och ideella organisationer till stater. Men det förebådar även storskaliga förändringar som kan visa sig vara svåra att hantera, både vad gäller storlek och hastighet.

Potentialen är enorm. Tänk hur värdefullt det skulle kunna vara att få tillgång till alla de tjänster, fysiska tillgångar eller verktyg du vill ha, precis när och där du vill ha dem, via valfri enhet, eller att i god tid kunna förutsäga ett allvarligt hälsoproblem och få nödvändig läkarvård eller ett för dig perfekt utformat organ, oavsett var du befinner dig. De här förändringarna kommer inte att ske över en natt, men vi är på god väg att realisera dem även om många av oss ännu inte inser det. Potentialen för demokrati och transparens är stor.

Vilka är några av utmaningarna?

Det finns även en del orosmoln. När data kan skapas om allt, kommer det då att finnas en acceptabel nivå av integritet för våra privatliv? När tillgängligheten blir så mycket bättre och det finns vägar till nästan allt möjligt på internet, hur kan vi då skydda immateriell egendom och finansiell information på ett fullgott sätt? När arbetet förändras och kanske till och med bli onödigt för många, vad händer då med den känsla av egenvärde, tillhörighet och att bidra till samhället som människor har fått från arbete genom i princip hela vår moderna historia?

Utmaningarna när det gäller hanteringen av övergången är också stora. Anpassningen för individer, organisationer och stater är knappast obetydliga – och konsekvenserna av dessa kommer att bli kännbara för alla. Hur snabbt övergången kommer att gå är svårt att förutsäga, men det är inte svårt att tänka sig att vår värld kommer att fungera på ett helt annat sätt om 10-15 år. Att hantera övergången börjar med medvetenhet om kommande skiften och att kunna förstå konsekvenserna av dessa. Den här rapporten är en start för att öka den medvetenheten.

Vill du veta mer? Läs originalversionen här

Av Hans Brechbühl.

...
Dela artikeln
Därför är vi galna i coworking som koncept. Läs nu Därför är vi galna i coworking som koncept.