Plats/geografiskt läge
...

Tryck på navigeringsknappen igen för att återaktivera Google Maps.