De daad bij het woord voegen

Het is een cliché, maar grappig genoeg kunnen we niet in woorden uitleggen hoe belangrijk communicatie is. Het is belangrijk om de communicatie af te stemmen op degene met wie u praat, of dat nu uw partner, collega, gezin, leidinggevende of klanten is. Waarom? Omdat mensen niet per se onthouden wat u heeft gezegd, maar wel hóe u het heeft gezegd.

Goede herinneringen

Ik hoor u denken: waarom zou ik moeite doen als mensen blijkbaar toch niet luisteren? Mensen hebben twee soorten geheugen: het korte- en het langetermijngeheugen. Alles wat we zien en horen komt via het kortetermijngeheugen in de hersenen, waar de informatie een paar seconden tot een minuut wordt bewaard. Als we besluiten dat deze informatie belangrijk genoeg is om langer te bewaren, plaatsen we die in het langetermijngeheugen. Dit proces kost veel moeite en de capaciteit is beperkt. Als u met mensen praat en wilt dat het gesprek blijft hangen, is het daarom belangrijk vriendelijk te zijn, een krachtige boodschap over te brengen en het KISS-principe te hanteren (Keep It Short and Simple: houd het kort en maak het niet te moeilijk).

De invloed van de fysieke ruimte

Misschien denkt u dat het niet uitmaakt waar u een gesprek voert, maar de setting beïnvloedt wel degelijk de ervaring van de ontvangende partij. Als u op kantoor werkt, heeft iedereen doorgaans een eigen bureau met wat spullen erop. Hiermee wordt als het ware het territorium van de medewerker afgebakend. Hierin voelen mensen zich veilig en als u deze ruimte betreedt, kan dat worden ervaren als inbreuk op de privacy. Dit komt de relatie met de betreffende persoon niet ten goede. Bij Spaces hebben we een concept ontwikkeld dat dit soort situaties uitsluit. Als u een co-workingruimte deelt, zijn er geen vaste plekken. De kans is groot dat u elke dag aan een ander bureau zit, of misschien wel op een heel andere afdeling. Hierdoor zijn het uitzicht en de sfeer elke dag anders, waardoor de hersenen worden gestimuleerd en mensen meer openstaan voor het ontvangen van informatie.

Deel dit artikel
Up & Coming Spaces in October. Lees nu Up & Coming Spaces in October. Coworking (z. nw., b. nw.) Lees nu Coworking (z. nw., b. nw.)