Arbeid på tvers av kulturer

Kultur er et sentralt element for å definere forholdene der folk er i stand til å frigjøre maksimal energi på jobben, og betingelsene for når en organisasjon mest effektivt kan kanalisere denne energien for å oppnå maksimale resultater. Denne «myke» siden av forretningslivet forklarer ofte hva som skiller de beste selskapene fra de som blir liggende bak. De aller beste selskapene finjusterer forretningsdriften, organisasjon, strategi, mennesker og kultur for å oppnå maksimal kompatibilitet og samkjøring som gir best mulige resultater.

Håndtere forskjeller

Skikker fra forskjellige kulturer, spesielt de fra andre land og som er ukjente for observatøren, oppfattes ofte som «unormale». Og det er ikke noe mysterium hvorfor dette skjer. De fleste mennesker, ofte ubevisst, ser på det ukjente som merkelig oppførsel. Alle gjør det til en viss grad, og det er en helt normal reaksjon når man ser noe som ikke stemmer overens med sine egne synspunkter og overbevisninger. Feilen kan imidlertid oppstå hvis man tillegger verdi til de kulturelle aspektene som gjør oss alle forskjellige. Ingen kulturer er bedre eller mer verdt bare fordi dens definerende egenskaper passer inn i en bestemt mal. Nøkkelen til å håndtere forskjeller og skape gjensidig aksept er å forstå og erkjenne at det er OK at enkelte kulturer faktisk er annerledes.

Nederlandsk vs. japansk

Ett enkelt eksempel, som kanskje har blitt en slags klisjé, er møter med internasjonale kunder, der det kan være forskjellige måter å starte et møte på mellom ulike kulturer. Tenk på et møte med en stereotypisk nederlandsk person, som sannsynligvis kommer til å begynne med å klage på et eksternt aspekt, som på været eller offentlig transport. Det er også veldig sannsynlig at han eller hun er veldig direkte i kommunikasjonen. Dette kan oppfattes som uhøflig, og man kan til og med føle seg angrepet. Likevel forventer de også at du skal være veldig direkte med dem.

På den helt motsatte siden har vi Japan, som har en av kulturene med minst direkte kommunikasjon. Når du stiller et lukket spørsmål til en japansk person, vil svaret ofte være «ja». Selv når de egentlig vil si «nei», eller om de mener «kanskje». I japansk kultur kan de fleste forstå forskjellen mellom disse svarene (ikke spør hvordan). I kommunikasjon mellom personer fra forskjellige kulturer er det imidlertid svært vanlig at misforståelser oppstår.

Del denne artikkelen
Luktesansen kan stimulere til produktivitet og avslapning. Les nå Luktesansen kan stimulere til produktivitet og avslapning. Stenge distraksjonene ute Les nå Stenge distraksjonene ute