...

לחץ שוב על לחצן הניווט כדי להפעיל את Google Maps מחדש.

אתה עושה את הדברים החשובים. אנחנו עושים את כל השאר.

...