Kulttuurienvälistä työskentelyä

Kulttuuri on avainasemassa määritettäessä olosuhteita, joissa ihmiset voivat antaa suurimman mahdollisen panoksen töissä ja joiden vallitessa organisaatiot voivat parhaiten kanavoida kyseisen energian parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseen. Liiketoiminnan ”pehmeä” puoli selittää usein sen, mikä erottaa parhaiten suoriutuvat yritykset muista. Suorituskykyiset yritykset hienosäätävät yritystoimintaa, organisaatiota, strategiaa, henkilöitä ja kulttuuria saavuttaakseen parhaaseen mahdolliseen suoritustasoon johtavan parhaan yhteensopivuuden ja sisäisen sidonnaisuuden.

Eroihin suhtautuminen

Eri kulttuurien, erityisesti itselle tuntemattomien, tapoja pidetään usein ”epänormaaleina”. Syy tähän on hyvin tiedossa. Useimmat luokittelevat – usein tiedostamattaan – uudenlaisen toiminnan omituiseksi. Kaikki tekevät sitä jossain määrin, ja se on täysin normaalia kohdattaessa jotain, joka on omien näkemysten ja uskomusten valossa epätavallista. Asiat voivat mennä kuitenkin pieleen siinä vaiheessa, kun erilaisia kulttuurisia tekijöitä aletaan arvottaa. Mikään kulttuuri ei ole toista parempi tai arvokkaampi vain siksi, että sen peruspiirteet sopivat tietynlaiseen malliin. Erojen tasoittamisessa ja yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä, että kulttuurien väliset erot ovat täysin normaaleja.

Alankomaalaiset ja japanilaiset

Yksinkertainen, joskin hieman kliseinen, esimerkki on toisesta maasta olevan asiakkaan tapaaminen, jossa aloitustapa vaihtelee kulttuurin mukaan. Stereotyyppinen alankomaalainen aloittaa tapaamisen luultavasti valittamalla jostakin ulkoisesta tekijästä, kuten säästä tai julkisesta liikenteestä. Hän on luultavasti myös todella suorasanainen. Jotkin voivat pitää suorasanaisuutta törkeänä tai jopa hyökkäävänä, mutta alankomaalaiset olettavat myös vastapuolen olevan yhtä suora.

Täydellistä vastakohtaa edustaa Japani, jossa suoraa kommunikointia on äärimmäisen vähän. Kun japanilaiselle esittää suljetun kysymyksen, vastauksena on usein ”kyllä”, vaikka vastaaja haluaisi sanoa ”ei” tai ei olisi varma vastauksestaan. Japanilaisessa kulttuurissa ihmiset kuitenkin tunnistavat erot näiden vastausten välillä (älä kysy miten). Kahta eri kulttuuria edustavien henkilöiden viestinnässä väärinymmärrykset ovat tästä syystä kuitenkin todella yleisiä.

...
Jaa artikkeli
Miten hajuaisti voi stimuloida tuottavuutta ja rentoutumista. Lue nyt Miten hajuaisti voi stimuloida tuottavuutta ja rentoutumista. Hankkiudu eroon häiriötekijästä Lue nyt Hankkiudu eroon häiriötekijästä