Kuusi teknologian megatrendiä muovaavat tulevaisuutta

megatendência tecnológica

Digitaalisen teknologian kehitys on viime vuosina ollut todella dramaattista ja seurauksiltaan pitkävaikutteista. Ja vaikka kukaan ei ymmärrä kaikkia kehityksen tuomia muutoksia, useimmat yksilöt, monet yritysten ja valtioiden johtajat sekä yhteiskunta kokonaisuutena eivät ole tietoisia tai valmistautuneita tuleviin muutoksiin.

Tämä oli liikkeelle paneva voima viimeisimmässä raportissa, Deep Shift: “Technology Tipping Points and Societal Impact”, jonka Maailman talousfoorumi julkaisi hiljattain. Se on osa foorumin työtä aiheesta Global Agenda Council on the Future of Software and Society.

Raportissa listatut teknologian mahdollistamat muutokset merkitsevät pohjimmiltaan kahta asiaa: 1. digitaalinen yhteys kaikilla kaikkeen, kaikkialla ja kaikkina aikoina sekä 2. työkalut digitaalisen tiedon analysointiin ja käyttöön uusilla tavoilla. Raportti ryhmittelee 21 siirtymää, joita käsitellään kuuden megatredin kategorioissa:

Ihmiset ja internet

Se, kuinka ihmiset kytkeytyvät toisiinsa, tietoon ja ympäröivään maailmaan, muuttuu teknologioiden yhdistelmien kautta. Päällä pidettävät ja istutettavat teknologiat lisäävät ihmisten digitaalista presenssiä mahdollistaen vuorovaikutuksen eri asioiden sekä toistensa kanssa uusilla tavoilla.

Tietojenkäsittely, kommunikaatio ja tallennus kaikkialla

Jatkuva nopea tietokoneiden ja liitettävyysteknologioiden koon ja kustannusten pieneneminen johtaa eksponentiaaliseen kasvuun internetiin pääsyssä ja sen vaikutusvallassa. Tämä johtaa kaikkialla läsnäolevaan tietotekniikan saatavuuteen. Kaikilla on pääsy omassa taskussaan olevaan supertietokoneeseen, jossa on lähes rajaton tallennuskapasiteetti.

Esineiden internet

Pienemmät, halvemmat ja fiksummat sensorit tulevat koteihin, vaatteisiin ja asusteisiin, kaupunkeihin, liikenteeseen ja energiaverkostoihin sekä valmistusprosesseihin.

Tekoäly ja big data

Eksponentiaalinen digitalisaatio luo eksponentiaalisesti tietoa kaikesta ja kaikista. Tämän rinnalla ohjelmistot mahdollistavat monimutkaisten ongelmien ratkaisun ja ohjelmistojen kyky oppia sekä kehittyä itsekseen edistyy nopeasti. Tämä perustuu big datan hyödyntämiselle päätöksenteossa sekä tekoälyn ja robotiikan vaikutuksille päätöksenteossa ja työpaikoissa.

Jakamistalous ja jaettu luottamus

Internet ajaa siirtymää kohti verkostoja ja alustapohjaisia sosiaalisia sekä ekonomisia malleja. Voimavaroja voidaan jakaa siten, että ne eivät luo vain uusia hyötysuhteita, vaan kokonaan uusia bisnesmalleja ja tilaisuuksia sosiaaliselle itseorganisoitumiselle. Lohkoketju, kasvava teknologia, korvaa tarpeen kolmannen osapuolen instituutioiden tarjoamalle luottamukselle taloudellisia, sopimuksellisia ja äänestämisaktiviteetteja kohtaan.

Aineen digitalisaatio

Fyysisiä objekteja tulostetaan raakamateriaalista 3D-tulostuksen avulla. Tämä prosessi muuttaa teollisen valmistuksen mahdollistaen tuotteiden tulostuksen kotona. Samalla se luo kokonaan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi ihmisen terveyteen liittyen.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Nämä trendit vaikuttavat suuresti siihen, miten yksilöt elävät elämäänsä, miten bisneksiä johdetaan, miten ryhmät toimivat ja miten me ohjaamme itseämme. Ohjelmistot vaikuttavat yhä enemmän maailmaamme ja sen mahdollisuuksiin. Samaan aikaan meistä tulee kasvavassa määrin “tavunkokoisia” ja keskittyneempiä siihen, mihin pääsemme käsiksi ja mitä analysoimme. Tämä avaa mahdollisuuden lukemattomien palvelujen tarjontaan yksilöiden sekä kaikentyyppisten organisaatioiden (niin yritysten, ei-kaupallisten tahojen ja valtiojohdon) toimesta ja välillä. Se merkitsee myös laajamittaista muutosta, joka on mahdollisesti vaikea omaksua sekä mittakaavansa että nopeutensa vuoksi.

Potentiaali on valtava. Kuvittele vaikka miltä tuntuisi voida käyttää mitä tahansa haluamaasi palvelua, etua tai työkalua juuri silloin ja siellä missä sitä tarvitset, millä tahansa laitteella. Tai voida ennustaa vakavan terveysongelman ennen kuin se toteutuu ja saada siihen lääkärihoitoa tai elimen, joka on juuri sinulle tehty paikastasi riippumatta. Nämä muutokset eivät tapahtu yhdessä yössä, mutta ne ovat toteutumassa ilman, että useimmat meistä edes tajuavat sitä. Demokratisaation ja läpinäkyvyyden potentiaali on merkittävä.

Mitä haasteita siihen liittyy?

Samalla on kuitenkin todellisia huolenaiheita. Kun dataa luodaan kaikesta, missä kulkee yksityisyyden hyväksyttävä taso yksilöille? Kun saavutettavuus paranee ja internetistä löytää melkein kaiken mahdollisen, kuinka voimme suojella älyllistä omaisuutta tai turvata taloudelliset tiedot? Kun työ muuttuu tai tulee ehkä kokonaan tarpeettomaksi monille, mitä yhteiskunnassa tapahtuu sille arvon, paikan ja osallistumisen tunteelle, jonka ihmiset ovat saaneet työn kautta läpi tallennetun historian?

Muutoksessa navigoinnin haasteet ovat myös suuria. Yksilölliset, organisationaaliset, valtiolliset ja sosiaaliset hienosäädöt eivät ole turhia, vaan niiden merkityksen tuntee jokainen. Muutoksen piirteiden nopeutta on vaikeaa ennustaa, mutta ei ole vaikea nähdä, että maailmamme toimii hyvin eri tavoin 10–15 vuoden päästä. Valmius navigoida muutoksessa alkaa tulevien siirtymien tiedostamisella ja niiden vaikutusten ymmärtämisellä. Tämä raportti on alku tietoisuuden kasvattamiselle.

Haluatko tietää enemmän? Lue alkuperäinen täällä.

Hans Brechbuhl.

Jaa artikkeli
Kuinka tapasi haittaavat tuotteliaisuuttasi Lue nyt Kuinka tapasi haittaavat tuotteliaisuuttasi